FIt & Sizing

Round neckline
Straight hem
Short sleeves